Lễ nhập học

2014.05.30

Ngày14 tháng 4, học viện đã tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên đến từ các nước Việt Nam và Trung Quốc.Ngày 26 tháng 5, học viện cũng đã tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên đến từ Nepal.

Ngày14 tháng 4

AAC_3912 AAC_3914

Ngày 26 tháng 5

CIMG8637CIMG8640 CIMG8641 CIMG8642 CIMG8643 CIMG8644 CIMG8647 CIMG8649 CIMG8650

Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.