Lễ chào mừng học viên mới

2014.04.17

Ngày 14/4 tổ chức lễ chào mừng các học viên tháng 4.
Từ ngày này giờ học sẽ bắt đầu, các bạn hãy cố gắng nhé.

AAC_3912 AAC_3914

Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.