Con đường sau khi tốt nghiệp

毎年多くの国公立大学、有名私立大学に合格者を出しています。 福岡国際学院では進学希望者は100%進学しています。

進学バックアップシステム

 • 写真:豊富な進路先資料
  Nguồn tư liệu phong phú về các trường đại học,cao đẳng
 • 写真:ベテラン教師による進路相談
  Trao đổi với các giảng viên giàu kinh nghiệm về các cấp học cao hơn


合格実績校一覧

Khu vực Fukuoka/ Kyushu Yamaguchi
Đại học quốc lập Kyushu University, Kyushu Institute of Technology, Saga University, Nagasaki University, Kumamoto University, Kagoshima University, University of Ryukyus, Fukuoka University of Education, Hiroshima University
Đại học công lập Fukuoka Women’s University, Fukuoka Prefecture University, University of Kitakyushu, Shimonoseki City University, Prefectural University of Kumamoto, Hiroshima City University, Meiou University
Đại học dân lập Waseda University Graudate School of Information (IPS), Production and Systems, Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Seinan Gakuin University, Fukuoka University, Academic Juridical Person Nakamura Gakuin, Fukuoka Jogakuin University, Chikushi Jogakuen University, Fukuoka Institute of Technology, Kyushu Sangyo University, Kurume University, Japan University of Economics, Kyushu Institute of Information Sciences, Fukuoka International University, Kyushu Kyoritsu University, Kyushu Women’s University, Kyushu International University, Nishinippon Institute of Technology, Nagasaki International University, Nagasaki Institute of Applied Science, Yamaguchi University of Human Welfare and Culture, Sojo University, Beppu University, Baiko Gakuin University, Nagasaki Wesleyan University
Khu vực Osaka,Tokyo, Nagoya/vùng Kansai, Chubu
Đại học quốc lập Kobe University, Nagoya University, Osaka University of Foreign Studies, University of Yamanashi, Nara Institute of Science and Technology
Đại học công lập Osaka City University, Aichi Prefectural University, Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music, Nagoya City University, University of Shizuoka
Đại học dân lập Ritsumeikan University, Kwansei Gakuin University, Kansai University, Doshisha University, Hannan University, Osaka Sangyo University, St. Thomas University, Osaka University of Tourism, Sonoda Women’s University、Nagoya Gakuin University,Nagoya Keizai University, Nagoya Sangyo University, Nihon Fukushi University, Aichi Toho University, Aichi Gakuin University, Shizuoka Eiwa Gakuin University, Osaka University of Economics and Law, Seijoh University, Osaka International University, Otemon Gakuin University, Kinki University, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kibi International University, Taisei Gakuin University, Kobe Syukugawa Gakuin University
Khu vực Tokyo, Yokohama/vùng Kanto, Hokkaido
Đại học quốc lập University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Languages, University of Electro-Communications, Tokyo University of Agriculture and Technology , Tokyo Metropolitan Institute of Technology, Chiba University, Ibaraki University, Yokohama National University, Hokkaido University, Nigata University
Đại học dân lập Meiji University, Hosei University, Chuo University, Meiji Gakuin University, Tokyo University of Science, Komazawa University, Nihon University, Kokugakuin University, Kokushikan University, Asia University, Kanagawa University, Kyorin University, Takushoku University, Teikyo University, Tokyo Keizai University, Kanto Gakuin University, Keisen University, Shumei University, Josai University, Jobu University, Daito Bunka University, Takachiho University, Tokyo International University, Tokyo University of Agriculture, Toyo Gakuen University, Ryutsu Keizai University, Ferris University, Yokohama College of Commerce, Tokyo Polytechnic University, University of Commerce, Tokyo University of Information Sciences, Bunri University of Hospitality, J.F.Oberlin University


指定校推薦


Học viện FAS có thể nắm bắt khung giới thiệu vào trường có chỉ định của các đại học nổi tiếng như là Khoa Chính sách tổng hợp Đại học Kansai, Đại học Châu Á Thái BÌnh Dương Ritsumeikan. Đây là thành quả của việc được đánh giá cao về thành tích cũng như phương châm giáo dục của học viện quốc tế FAS.
 • 写真:関西学院大学
  Kwansei Gakuin Univ.
 • 写真:立命館アジア太平洋大学
  Ritsumeikan Asia Pacific Univ.
 • 写真:大阪産業大学
  Osaka sangyo Univ.

Danh sách các trường đại học có chỉ định

 • Kwansei Gakuin Univ.
 • Osaka Sangyo Univ.
 • Otemon Gakuin Univ.
 • Baiko Gakuin Univ.
 • Shumei Univ.
 • Tokyo Univ. of Social Welfare
 • Ritsumeikan APU, Kurume Univ.
 • Kibi International Univ.
 • Nagasaki Univ. of Foreign Studies
 • Kurume Univ.
 • Fukuoka Jogakuin Univ.
 • Kyushu Sangyo Univ.
 • Japan Univ. of Economics
 • Kyushu International Univ.
 • Kyushu Institute of Information Sciences
 • Academic Juridical Person Nakamura Gakuen


 

Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.