Học bổng khuyến khích học tập

2014.06.24

Trong số các học viên học tập tại trường FAS ( Fukuoka international school ), trường sẽ cấp học bổng cho các học viên có thành tích xuất sắc và gương mẫu.

CIMG8649 CIMG8650 CIMG8652 CIMG8654 CIMG8656 CIMG8657 CIMG8659 CIMG8661

Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.