Chính sách bảo mật

Với tư cách là cơ quan giáo dục tiếng Nhật và để thực hiện trách nhiệm xã hội đó của mình, Fukuoka International School nhận thức sâu sắc về tính cần thiết của việc xử lý thông tin cá nhân, và sẽ bảo hộ một cách hợp lý, nghiêm ngặt bởi các giáo viên, nhân viên trong trường chúng tôi.

個人情報の定義
Tại trường chúng tôi, thông tin cá nhân được sử dụng là những thông tin liên quan đến học viên của trường cùng với người bảo lãnh, người bảo hộ của học viên đó, người có nguyện vọng nhập học cùng với người bảo lãnh, người bảo hộ của người đó, học viên tốt nghiệp, người tham dự bài giảng các loại, các nhân viên. Đó là những thông tin liên quan như là họ tên, ngày tháng năm sinh và những mô tả khác..để có thể phân biệt cá nhân đặc định nào đó.


個人情報の公正かつ適正な取得
Trường chúng tôi lấy thông tin cá nhân minh bạch và hợp pháp trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghiệp vụ.


個人情報の利用及び提供
Trường chúng tôi không sử dụng quá phạm vi mục đích sử dụng thông tin cá nhân đã thông báo từ trước, và cũng không tiết lộ thông tin cá nhân cho người thứ 3
Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ dưới đây cũng có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho người thứ 3
  • Trường hợp được phán đoán là cần thiết theo pháp lệnh
  • Trường hợp có sự đồng ý của người đó
  • Trường hợp có thông báo trước về việc cung cấp thông tin cho người thứ 3
  • Trường hợp tiết lộ cho bên ký kết hợp đồng ở mức độ cần thiết liên quan đến việc thi hành hợp đồng ủy thác nghiệp vụ có ghi rõ nghĩa vụ bảo mật


個人情報の管理
Trường chúng tôi quản lý thông tin một cách thích hợp, không để rò rỉ thông tin cá nhân, và có biện pháp dự phòng cần thiết đối với trường hợp thất lạc, giả mạo hay tiếp cận bất chính đến thông tin cá nhân. Có biện pháp sửa chữa nhanh chóng trong trường hợp có sự cố không may phát sinh


個人情報の本人への開示、訂正等
Trong trường hợp có yêu cầu cho biết thông tin cá nhân bằng văn bản từ bản thân người đó, trường chúng tôi sẽ cho biết thông tin cá nhân ứng với yêu cầu trong trường hợp việc người đó là chính chủ được xác nhận và lý do yêu cầu cho biết thông tin cá nhân được phán đoán là hợp lý.
Trong trường hợp nhận định rõ ràng nội dung kết quả cho biết thông tin cá nhân là không đúng đắn thì sẽ tiến hành chỉnh sửa nhanh chóng


法令、規範等の遵守
Trường chúng tôi xử lý thông tin cá nhân tuân thủ theo pháp lệnh của Nhật Bản
Trường chúng tôi tạo ra những quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, giám sát định kỳ tình trạng hoạt động, liên tục xem xét lại và cải thiện nó


個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ
Địa chỉ hỏi đáp liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân theo dưới đây:

Địa chỉ Email : info@f-i-a.jp

Học Viện Quốc tế Fukuoka
4-4-3 Katakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi 812-0043
Tel: 092-441-1032 (tổng đài
Fax: 092-441-1028 (tổng đài)
Fax: 092-441-1208(phụ trách tuyển sinh)

Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.