Kế hoạch giảng dạy 1 năm học

Chương trình giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy 1 năm học


Tháng

4月

 • Nghỉ xuân
 • Thông báo lớp học mới
 • Học viên mới nhập học
  Bắt đầu học kỳ 1

Tháng

5月

 • Phòng học an toàn giao thông
 • Gửi thông báo từ trường về gia đình


Tháng

6月

 • Kỳ thi du học Nhật Bản lần 1
 • Kỳ thi thực lực tổ chức tại trường lần 1
 • Họp báo về trải nghiệm của học viên đã hoàn thành khóa học


Tháng

7月

 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần 1
 • Thông báo lớp học mới
 • Học viên mới nhập học
 • Tham quan đền Yamagasa
 • Trải nghiệm mặc Yukata
 • Cuộc thi hùng biện sơ cấp


Tháng

8月

 • Nghỉ hè


Tháng

9月

 • Kỳ thi thực lực tổ chức tại trường lần 2
 • Kết thúc học kỳ 1
 • Gửi thông báo từ trường về gia đình
 • Buổi thuyết minh về việc
  học tiếp lên đại học


Tháng

10月

 • Nghỉ thu
 • Thông báo lớp học mới
 • Học viên mới nhập học ・ Bắt đầu học kỳ 2


Tháng

11月

 • Kỳ thi du học Nhật Bản lần 2
 • Kiểm tra sức khỏe
 • Gửi thông báo từ trường về gia đình


Tháng

12月

 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật lần 2
 • Kỳ thi thực lực tổ chức tại trường lần 3
 • Nghỉ đông
 • Cuộc thi hùng biện sơ cấp
 • Buổi thuyết trình trình độ trung cấp
 • Tham quan nhà máy ô tô
  Toyota KyushuTháng

1月

 • Thông báo lớp học mới
 • Gửi thông báo từ trường về gia đình

Tháng

2月

 • Buổi thuyết minh về việc dự thi kỳ thi
  du học Nhật Bản
 • Tiệc đầu năm
 • Tham quan lễ hội Setsubun


Tháng

3月

 • Lễ bế giảng
 • Kỳ thi thực lực tổ chức tại trường lần 4
 • Kết thúc học kỳ 2
 • Thông báo kết thúc năm học
 • Buổi thuyết trình trình độ sơ-trung cấp
 • Buổi thuyết trình trình độ trung cấp
 • Học viên hoàn thành khóa học
  đi du lịch

Copyright(c) 2013 Học Viện Quốc tế Fukuoka All Rights Reserved.