FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Được công nhận bởi Bộ Tư pháp Nhật Bản
Xếp hạng “tuyệt vời”
bởi Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Fukuoka

Truy Cập


FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Home Information List Giới thiệu về chế độ học bổng mới

Giới thiệu về chế độ học bổng mới

2021.05.12

Học viện Quốc tế Fukuoka xin giới thiệu chế độ học bổng mới năm 2021

奨学金ベトナム語版.jpg