FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Được công nhận bởi Bộ Tư pháp Nhật Bản
Xếp hạng “tuyệt vời”
bởi Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Fukuoka

Truy Cập


FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Home Thông Tin Về Trường/ Truy Cập Thông Tin Về Trường/ Truy Cập

Thông Tin Về Trường/ Truy Cập

Trường Học Viện Quốc Tế Fukuoka

Tên trường Học Viện Quốc Tế Fukuoka
Được công nhận bởi Bộ Tư pháp Nhật Bản
Xếp hạng chấp thuận “tuyệt vời”
bởi Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Fukuoka
Giáo viên 26 người(bao gồm 14 người là giáo viên chính thức)
Thiết lập Tháng 6 năm 1993
Tháng Mười năm 1993 Lớp khai giảng của học sinh được ghi danh.
Kiểm tra xuất nhập cảnh Cục quản lý xuất nhập cảnh Fukuoka
Chứng nhận khóa học Các khóa học đại học
Sức chứa 310 học sinh

Địa điểm

Vị trí trường
4-4-3 Katakasu Hakata Fukuoka Japan
812-0043
TEL 092-441-1032
FAX 092-441-1028
Bộ tư pháp ủy quyên Nhật Bản
http://www.f-i-a.jp

Sân bay Fukuoka
Học Viện Quốc Tế
Fukuoka
Kí Túc Xá
Ga JR Hakata / Tàu điện ngầm ga Hakata / Ga JR Yoshizuka