FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Được công nhận bởi Bộ Tư pháp Nhật Bản
Xếp hạng “tuyệt vời”
bởi Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Fukuoka

Truy Cập


FIAHọc Viện Quốc Tế Fukuoka

Home Học Lên Cao

Học Lên Cao

Những trường học sinh đã học từ 3 năm trước

Đại học

 • Đại học sản nghiệp Osaka
 • Đại học thành phố Kitakyushu
 • Đại học sản nghiệp Kyushu
 • Đại học Kyushu
 • Đại học quốc tế Kobe
 • Đại học Shinseikan
 • Đại học thành phố Shimonoseki
 • Đại học Shumei
 • Đại học học viện Seinan
 • Đại học Sojo
 • Đại học phúc lợi Tokyo
 • Cao đẳng Nishinihon
 • Đại học kinh tế Nhật Bản
 • Đại học công nghiệp Fukui
 • Đại học nữ sinh Fukuoka
 • Đại học Fukuoka
 • Đại học Meika

Trường trung cấp

 • Trường nghề Aikou
 • Trường nghề business Aso
 • Trường Eisu Gakkan
 • Trường Ohara Gakuen
 • Trường business Kashiwagi
 • Trường nghề CAD
 • Trường ngoại ngữ du lịch CODO
 • Trường quốc tế Anime
 • Trường computer
 • Trường đại học
 • Trường nghề Chiba
 • Trường business Chiba
 • Trường quốc tế Business Tokyo
 • Trường business Nishitestu
 • Trường hàng không quốc tế Nishinihon
 • Trường ngoại ngữ Fukuoka
 • Trường thông tin y tế Miyazaki
 • Trường kỹ sư kỹ thuật Yokohama